top of page

Kontrola mikrobiološke čistoće objekta - Brisevi

 

 

Kontrola se vrši najmanje jednom u šest mjeseci

 

Mjesto, broj i učestalost uzimanja uzoraka za kontrolu mikrobiološke čistoće ovisi o opsegu i vrsti proizvodnje ili pružanja usluga, a kontrolu mikrobiološke čistoće objekata pod sanitarnim nadzorom treba provoditi redovito i to najmanje jednom u šest mjeseci.

 

U objektima koji imaju uveden sustav samokontrole razvijen u skladu s načelima sustava HACCP-a i dobre proizvođačke prakse, ispitivanje mikrobiološke čistoće smatra se dijelom plana samokontrole.

OSTVARITE POPUST NA USLUGE DDD-a UZ USLUGU MIKROB. ANALIZE I DOGOVORITE SVE ŠTO VAM TREBA NA JEDNOM MJESTU!

Ispitivanje i kontrola mikrobiološke čistoće ugostiteljskih objekata obuhvaća čistoću briseva radnih površina, opreme, uređaja, pribora, prijevoznih sredstava i ruku osoba koje u poslovanju s hranom dolaze u dodir s hranom i predmetima opće uporabe i/ili u obavljanju djelatnosti pružanja usluga pučanstvu.

095 3894491
01 5801491
​091 3344794
bottom of page